Med sol i sinnet

Solvärme är ett komplement som förutom att vara ekonomiskt och miljömässigt också minimerar drifttiden och därmed slitaget på värmepumpar, pelletsanläggningar och vedpannor.

Alternativ Värme gör gärna en utvärdering av förutsättningarna för din fastighet och föreslår den lösning som är mest lönsam.

Sol är inne, kontakta Alternativ Värme för en strålande lösning!

Villavärme Solfångare

Länkar till utförlig information om marknads-ledande solenergianläggningar.


• Effecta
• Solentek
- Ariterm
ALTERNATIV VÄRME AB
Södravägen 66, 392 45 Kalmar
Tel 0480-49 11 80. Fax 0480-49 11 86
E-post: info@alternativvarme.se